Izdaja potrdila za neposredno oprostitev davkov 

S pridobitvijo potrdila za neposredno oprostitev davkov lahko upravičenec uveljavlja oprostitev plačila davkov (DDV in trošarine davkov) za blago in storitve pri dobaviteljih, identificiranih za namene DDV v Sloveniji.
Kdo

Zahtevek lahko predloži diplomatsko predstavništvo in konzulat v Republiki Sloveniji, agencija oziroma organ Evropske unije s sedežem v Republiki Sloveniji ter mednarodna organizacija oziroma predstavništvo mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji.


Kdaj

Upravičenec predloži zahtevek, preden želi uveljavljati oprostitev plačila davkov za blago in storitve.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo potrdila za neposredno oprostitev davkov upravičenec vloži osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Ljubljana. K zahtevku za izdajo neposrednega potrdila upravičenec priloži predračun, ponudbo, pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo.


Obrazci

Potrdilo za neposredno oprostitev davkov
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.