povračilo/odpust dajatev 

Povračilo ali odpust dajatev, ki se plačujejo ob uvozu blaga.
Kdo

Zahtevek za povračilo ali odpust dajatev, ki se plačujejo ob uvozu vloži carinski dolžnik, to je oseba, ki je plačala ali mora plačati te dajatve, ali njen zastopnik.


Kdaj

Zahtevek za povračilo ali odpust zneska dajatev, ki se plačujejo ob uvozu (carina, DDV…) se lahko vloži zaradi previsoko obračunanih zneskov uvozne dajatve, pomanjkljivega blaga ali blaga, ki ne izpolnjuje pogojev pogodbe, napake pristojnih organov, pravičnosti ali zaradi izreka carinske deklaracije za neveljavno.
Zahtevek se vloži:
• v roku treh let od dne prejema obvestila o carinskem dolgu v primeru previsoko obračunanih zneskov uvozne dajatve, napake pristojnih organov ali pravičnosti;
• v roku enega leta od dne prejema obvestila o carinskem dolgu v primeru pomanjkljivega blaga ali blaga, ki ne izpolnjuje pogodbenih pogojev;
• v roku, ki velja za vložitev zahtevka za izrek carinske deklaracije za neveljavno (praviloma 90 dni od datuma sprejema carinske deklaracije).
Rok iz prve in druge alineje se podaljša, če vložnik predloži dokazila, da zahtevka ni mogel vložiti v tem roku zaradi nepredvidljivega dogodka ali višje sile (požar, potres ipd.).


Kje in kako

Zahtevek za povračilo ali odpust dajatev vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Zahtevek za povračilo ali odpust
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.