Preknjižba med davčnimi številkami 

Plačilo ni evidentirano na kartici, ker ste v referenci prejemnika plačila navedli napačno davčno številko? Zahtevajte preknjižbo plačila.
Kdo

Zavezanec, ki je pri plačilu na plačilnem nalogu v referenci prejemnika navedel napačno davčno številko.


Kdaj

Ko iz stanja na knjigovodski kartici ni razvidno plačilo, iz podatkov plačila pa izhaja, da je bila pri plačevanju uporabljena napačna referenca prejemnika.


Kje in kako

Zavezanec izpolnjeno vlogo odda:
    1. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.
    2. Po elektronski pošti na naslov gfu.up.fu@gov.si, v zadevo vpiše naslov "Preknjižba".
    3. Po pošti na naslov: Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, p. p. 302, 1000 Ljubljana.


Obrazci

Preknjižba (preknjižba_ekartica)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.