❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov 

Zavezanci, ki dohodke iz naslova določenega malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih pridelkov obravnavajo kot dohodke v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo in želijo prenehanje takšne obravnave dohodka ali ne izpolnjujejo več pogojev za takšno obravnavo dohodkov, so dolžni davčnemu organu predložiti obrazec Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave.
Kdo

Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo pri davčnem organu vloži odgovorni član kmečkega gospodinjstva, ki je vložil priglasitev začetka obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo oziroma pravni naslednik v primeru smrti.


Kdaj

Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo se vloži do 31. marca tekočega leta za tekoče leto.


Kje in kako

Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo zavezanec odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Obrazec vloge je dostopen na vseh finančnih uradih lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije.


Obrazci

Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo (PPSP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.