Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov 

Zavezanci, ki dohodke iz naslova določenega malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih pridelkov obravnavajo kot dohodke v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo in želijo prenehanje takšne obravnave dohodka ali ne izpolnjujejo več pogojev za takšno obravnavo dohodkov, so dolžni davčnemu organu predložiti obrazec Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave.
Kdo

Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo pri davčnem organu vloži odgovorni član kmečkega gospodinjstva, ki je vložil priglasitev začetka obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo oziroma pravni naslednik v primeru smrti.


Kdaj

Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo se vloži do 31. marca tekočega leta za tekoče leto.


Kje in kako

Priglasitev prenehanje obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD lahko zavezanec odda:
    • Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • Osebno ali po pošti na Finančnem uradu Kočevje oziroma kateremkoli finančnem uradu.


Obrazci

Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo (PPSP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.