Prenehanje uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji  

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji, lahko preneha uporabljati posebno ureditev, če o tem obvesti davčni organ.
Kdo

Davčni zavezanec, ki bi želel prenehati uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji.


Kdaj

Davčni zavezanec lahko preneha uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji zadnji dan katerega koli svojega davčnega obdobja, če o tem obvesti davčni organ.

Davčni zavezanec, ki preneha uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji, mora v obračunu DDV, ki ga predloži za davčno obdobje, v katerem preneha uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji, izkazati celoten znesek DDV, ki bi ga bil dolžan plačati v obdobju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji, če ne bi uporabljal te posebne ureditve, zmanjšan za celoten znesek DDV, ki ga je obračunal in plačal v skladu s posebno ureditvijo po plačani realizaciji, in za znesek vstopnega DDV.


Kje in kako

Obvestilo o prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji davčnemu organu davčni zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obvestilo o prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.