Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z elektronskim izvirnikom 

Na podlagi določbe 84.a člena ZDavP-2 zadošča, da izvirnik dokumenta, ki je izdelan in podpisan v elektronski obliki, hrani Finančna uprava RS, zavezancu pa se lahko vroča fizični prepis dokumenta (natisnjena kopija). Fizični prepis dokumenta ima enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki.
Kdo

Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z elektronskim izvirnikom predložijo zavezanci, ki želijo preveriti, če je fizični prepis dokumenta s katerim razpolagajo, istoveten z elektronskim izvirnikom, ki ga hrani Finančna uprava RS.


Kdaj

Zavezanec predloži zahtevek, če razpolaga s fizičnim prepisom dokumenta (kopija dokumenta) potrebuje pa informacijo ali je ta kopija dokumenta skladna z izvirnikom. V skladu s 84.a členom Zakona o davčnem postopku, Finančna uprava RS hrani izvirnik dokumenta, ki je bil podpisan elektronsko, zavezancu pa lahko vroči fizični prepis elektronskega izvirnika.


Kje in kako

Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z elektronskim izvirnikom lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.


Obrazci

Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z elektronskim izvirnikom (Istovetnost - 1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.