prevoz blaga po železnici 

Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici.
Kdo

Železniško prevozno podjetje, ki želi uporabljati tovorni list CIM kot tranzitno deklaracijo.


Kdaj

Kadar želi podjetje uporabljati poenostavitev, za blago, ki se prevaža po železnici.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Ljubljana.


Obrazci

Zahtevek za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.