Prilagoditev odbitnega deleža 

Vložnik mora popraviti znesek DDV, ki je oz. je bil predmet zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici (ne glede na to, ali je bilo o zahtevku za vračilo že odločeno ali ne), če se je po predložitvi zahtevka za vračilo spremenil prvotni odbitni delež DDV.
Kdo

Zahtevek predloži davčni zavezanec, ki je po predložitvi zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici (VATR-PRA) za določeno koledarsko leto popravljal oz. ugotovil dejanski odbitni delež, ki se razlikuje od prvotno določenega.


Kdaj

Vloga za prilagoditev odbitnega deleža se predloži takoj, ko je ugotovljena sprememba prvotno določenega odbitnega deleža in je bil za koledarsko leto, za katerega je ugotovljena sprememba odbitnega deleža, vložen zahtevek za vračilo DDV (VATR-PRA).


Kje in kako

Vlogo za prilagoditev odbitnega deleža predloži davčni zavezanec davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Vloga za prilagoditev odbitnega deleža (VATR-PRA)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcije predpiše država vračila.