Registracija tujih in izključenih operaterjev platform - DAC7 

V nadaljevanju je opisan Obrazec DAC7 Registracija tujih in izključenih operaterjev platform.

Obrazec je namenjen:
    • tujim operaterjem platform (v nadaljevanju tudi FPO; Foreign Platform Operator) in
    • izključenim operaterjem platform (v nadaljevanju tudi EPO; Excluded Platform Operator).

Kdo

Tuji operater platforme (FPO) je v skladu z določbami točke (b) pododstavka A(4) oddelka I Priloge V Direktive Sveta 2021/514/EU tisti operater platforme, ki ni rezident za davčne namene v državi članici EU, ni ustanovljen, se ne upravlja in nima stalne poslovne enote v državi članici EU, hkrati pa prodajalcem, o katerih se poroča, omogoča izvajanje zadevne dejavnosti, ali omogoča izvajanje dejavnosti, ki vključuje dajanje v najem nepremičnin, ki se nahajajo v državi članici EU, in ni kvalificirani operater platforme zunaj Unije. Tuj operater platforme lahko sam izbere državo članico EU enkratne registracije.

Izključeni operater platforme (EPO) je v skladu z določbami pododstavka A(3) Oddelka I priloge V Direktive Sveta 2021/514/EU tisti operater platforme, ki pristojnemu davčnemu organu vnaprej in vsako leto zadovoljivo dokaže, da je poslovni model platforme tak, da nima prodajalcev, o katerih se poroča. Izključeni operater platforme v skladu z določili 255.ž in 255.aa členov ZDavP-2 ni zavezan k izvajanju postopkov dolžne skrbnosti in izpolnjevanju zahtev glede poročanja (ni poročevalski operater platforme).


Kdaj

Tuji operater platforme (FPO) se mora v skladu z določbami prvega odstavka 255.aj člena ZDavP-2 registrirati v državi članici enkratne registracije (državo članico lahko izbere sam), ko začne opravljati dejavnost kot operater platforme.

Izključeni operater platforme (EPO) mora pristojnemu organu vnaprej in vsako leto zadovoljivo dokazati, da je poslovni model platforme tak, da nima prodajalcev, o katerih se poroča. Šteje se, da je operater platforme pravočasno dokazal izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa izključenega operaterja platforme, če pridobi ta status (prejme pozitivno odločbo FURS) do 31 . januarja leta, ki sledi poročevalnemu obdobju. Primer: za poročevalno obdobje leta 2023 lahko operater platforme poda vlogo za registracijo (pridobitev statusa izključenega operaterja platforme) od 3. januarja 2023 dalje, pozitivno odločbo FURS pa mora prejeti do 31. januarja 2024. Če operater platforme do 31. januarja 2024 ni pridobil statusa izključenega operaterja platforme, mora izpolniti zahteve glede sporočanja informacij in izvajanja postopkov dolžne skrbnosti, kot so predvideni v III.Č poglavju četrtega dela ZDavP-2. Glede na zgoraj navedeno je smiselno, da operater platforme poda vlogo za pridobitev statusa izključenega operaterja platforme za poročevalno obdobje 2023, do 30. novembra 2023.


Kje in kako

Tuji operater platforme poda vlogo za registracijo z vnosom podatkov v Obrazec DAC7 Registracija tujih in izključenih operaterjev platform. Na predstrani obrazca, pod naslovom Tuji operater platforme, izbere »Registracija in spremembe registracijskih podatkov«.

Operater platforme, ki želi pridobiti status izključenega operaterja platforme, poda vlogo za registracijo z vnosom podatkov v Obrazec DAC7 Registracija tujih in izključenih operaterjev platform. Na predstrani obrazca, pod naslovom Izključeni operater platforme, izbere »Registracija in spremembe registracijskih podatkov«.

Obrazec se odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Registracija tujih in izključenih operaterjev platform
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Opis

    • V pripravi


Novice

Oddaja obrazca DAC7 Registracija tujih in izključenih operaterjev platform bo omogočena od 3. 1. 2023 dalje.

    • eDavki - Obvestila (durs.si)