Registracija v posebno uvozno ureditev VEM (OSS) (davčni zavezanec oz. posrednik) 

Kraj obdavčitve uvoza blaga prodanega na daljavo osebam, ki niso davčni zavezanci, je kraj, kjer ima ta oseba sedež, stalno ali običajno prebivališče.
Kdo

• Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji,
• davčni zavezanec s sedežem zunaj Unije in stalno poslovno enoto v Sloveniji in
• posrednik s sedežem v Sloveniji, ki ga davčni zavezanec, ki prodaja na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženo blago in nima sedeža v Sloveniji oz. stalne poslovne enote, imenuje za svojega posrednika.

Davčni zavezanec oz. posrednik, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, lahko predloži vlogo za registracijo v posebno uvozno ureditev.


Kdaj

Davčni zavezanec oz. posrednik lahko predloži zahtevek, ko je identificiran za namene DDV v Sloveniji in preden začne opravljati uvoz blaga, zajet v tej posebni ureditvi. Posebna ureditev se lahko začne uporabljati od dneva, ko je bila davčnemu zavezancu ali posredniku dodeljena individualna identifikacijska številka za DDV za uvozno ureditev.


Kje in kako

Zahtevek za registracijo v posebno uvozno ureditev VEM davčni zavezanec oz. posrednik predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Registracija v posebno uvozno ureditev VEM (Registracija v EU sistem OSS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.