Obračun davčnega odtegljaja (REK-O) 

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za dohodke od katerih se obračuna davčni odtegljaj in/ali prispevki za socialno varnost.
Kdo

Podatke na obračunu REK-O predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek od katerega se obračuna davčni odtegljaj in/ali prispevki za socialno varnost (v nadaljevanju: prispevki), tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in fizične osebe, ki so delodajalci. Podatke na obračunu REK-O predložijo davčnemu organu tudi delodajalci, ki niso plačniki davka in so zavezanci za prispevke.
V skladu z osmim odstavkom 58. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 lahko plačnik davka pooblasti drugo osebo, da v njegovem imenu izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. Za ravnanje druge osebe odgovarja plačnik davka, kakor da bi obveznost izpolnjeval sam.


Veljavnost

Podatke na obračunu REK-O predložijo davčnemu organu zavezanci za davek za dohodke izplačane od vključno 1. 1. 2023 dalje. Delodajalci, ki so fizične osebe podatke na obračunu REK-O predložijo za dohodek iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na obdobje od januar 2023 dalje.


Kdaj

Plačnik davka mora predložiti obračun REK-O davčnemu organu na dan izplačila dohodkov. Na dan izplačila dohodkov mora plačnik davka predložiti davčnemu zavezancu tudi podatke iz obračuna REK-O o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju in druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja.

Plačnik davka mora davčne obveznosti plačati v 5 dneh od izplačila dohodka (velja za izplačila dohodka od 1. 1. 2017 dalje).


Kje in kako

Obračun davčnega odtegljaja zavezanec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davčnega odtegljaja- zbirni podatki (REK-O)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun davčnega odtegljaja - individualni podatki (iREK)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo se za prekršek kaznuje zavezanec, če ne predloži obračuna davčnega odtegljaja ali ne predloži obračuna davčnega odtegljaja na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (druga točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo se za prekršek kaznuje zavezanec, če v obračunu davka navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (osma točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo se za prekršek kaznuje zavezanec, če v obračunu davka navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (drugi in tretji odstavek 397. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.