Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


Vračilo, preknjižba 
Plačilo ni evidentirano na kartici, ker ste v namenu plačila navedli napačno davčno številko? Ste se pri plačilu zmotili v namenu glede vrste dajatve? Ste plačali preveč ene vrste dajatve? Zahtevajte preknjižbo in vračilo.
Kdo

Zavezanec, ki želi vračilo preveč plačanih dajatev ali preknjižbo.


Kdaj

Kadar želi zavezanec vračilo preveč plačanih dajatev ali preknjižbo.


Kje in kako

Zavezanec izpolnjeno vlogo odda:
1. Po pošti na naslov: Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, p. p. 302, 1000 Ljubljana.

2. Po elektronski pošti na naslov gfu.up.fu@gov.si, v zadevo vpiše naslov "Vračilo/preknjižba".

3. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Vračilo/preknjižba (VP-eKartica)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.