Vračilo davka na dodano vrednost zavezancem s sedežem v tretji državi  

Davčni zavezanec, ki v Uniji nima sedeža svoje dejavnosti niti stalne poslovne enote, iz katere so opravljene poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec s sedežem v tretji državi), ima ob izpolnjevanju določenih zakonskih pogojev pravico do vračila DDV, če v predpisanem obdobju ni opravil dobav blaga oziroma storitev, za katere se šteje, da so bile opravljene v Sloveniji, razen določenih dobav, ki pa so v zakonu eksplicitno navedene.
Kdo

Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi, ki ima pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago ali storitve, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo, predloži zahtevek za vračilo DDV na obrazcu DDV-VTD.


Kdaj

Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi, ki ima pravico do vračila DDV, predloži zahtevek za vračilo DDV davčnemu organu najpozneje do 30. junija po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan.


Kje in kako

Zahtevek za vračilo davka na dodano vrednost davčnemu organu predloži davčni zavezanec s sedežem v tretji državi elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi (DDV-VTD)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.