Vračilo davka od dohodkov iz nematerializiranih finanč. instrumentov po 1. odst. 383.d člena ZDavP-2 

Podatki v zvezi s predložitvijo zahtevka za vračilo davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov po prvem odstavku 383. d členu ZDavP-2.
Kdo

Zahtevek za vračilo davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov po prvem odstavku 383.d člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 vloži oseba, za katere račun se izvršujejo pravice iz nematerializiranih finančnih instrumentov, ki je prejela dohodek, od katerega je plačnik davka v skladu s 383. c členom ZDavP-2 odtegnil previsok davčni odtegljaj, glede na davčno obveznost upravičenega imetnika nematerializiranih finančnih instrumentov.


Kdaj

Rok za predložitev zahtevka ni zakonsko predpisan.


Kje in kako

Zahtevek za vračilo davka upravičeni imetnik nematerializiranih finančnih instrumentov vloži osebno ali po pošti, in sicer na naslov Finančna uprava Republike Slovenije, Posebni finančni urad, p.p. 2588, 1001 Ljubljana.


Obrazci

Zahtevek za vračilo davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov po prvem odstavku 383.d člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.