Vračilo DDV na podlagi dobave novega prevoznega sredstva v drugo državo članico 

Davčni zavezanec, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo na ozemlje druge države članice, lahko pod določenimi pogoji zahteva vračilo DDV, plačanega ob nabavi, pri uvozu ali pridobitvi prevoznega sredstva.
Kdo

Zahtevek lahko predloži davčni zavezanec, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo na ozemlje druge države članice.


Kdaj

Zahtevek se predloži v roku 15 dni od dneva dobave.


Kje in kako

Zahtevek za vračilo DDV na podlagi dobave novega prevoznega sredstva v drugo državo članico davčni zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Zahtevku je treba priložiti:
    • dokazilo o nakupu (račun ali uvozna listina),
    • dokazilo, da je bil DDV plačan ob nakupu,
    • dokazilo o prodaji (račun ali dokazilo o prejetem plačilu) in
    • dokazilo, da je bilo novo prevozno sredstvo prepeljano v drugo državo članico.


Obrazci

Zahtevek za vračilo DDV na podlagi dobave novega prevoznega sredstva v drugo državo članico EU (DDV-VPS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.