❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

⚠ V četrtek, 8. 6. 2023, bo zaradi nadgradnje sistema med 15h in 18h lahko prihajalo do občasnih motenj v delovanju portala. ⚠


Vračilo davka na dodano vrednost v potniškem prometu pri davčnem organu 

Potnik, ki kupi blago v Sloveniji in ga iznese v osebni prtljagi na območje zunaj Unije, lahko uveljavi vračilo plačanega DDV. Oprostitev lahko uveljavlja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
• potnik nima prebivališča v Uniji,
• blago je izneseno iz Unije pred potekom tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem se opravi dobava in
• skupna vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu, je višja od 50 evrov.

Kdo

Evidenco predloži davčni zavezanec prodajalec ali od prodajalca pooblaščena oseba za vračilo DDV, ki pri davčnem organu uveljavlja vračilo DDV v potniškem prometu.


Kdaj

Obrazec DDV-VE predloži davčni zavezanec davčnemu organu po preteku meseca, v katerem je prodajalec ali druga oseba vrnila DDV kupcu.


Kje in kako

Obrazec za vračilo davka na dodano vrednost v potniškem prometu davčni zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Zahtevek za vračilo DDV v potniškem prometu (DDV-VE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec uveljavlja vračilo DDV v potniškem prometu, čeprav niso izpolnjeni zakonski pogoji, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 1.200 do 15.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 eurov;
- z globo od 600 do 4.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov;
- z globo od 800 do 10.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 400 do 4.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 250 do 400 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.