Vračilo DDV v drugi državi članici EU 

Slovenski davčni zavezanec lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugih državah članicah Unije.
Kdo

Zahtevek predloži davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu je bil v drugi državi članici zaračunan DDV za blago in storitve, če izpolnjuje pogoje za vračilo DDV v posamezni državi.


Kdaj

Zahtevek mora predložiti najpozneje 30. septembra koledarskega leta, ki sledi obdobju vračila. Obdobje vračila ne sme biti daljše kot eno koledarsko leto in ne krajše kot tri koledarske mesece. Zahtevki za vračilo se lahko nanašajo na obdobje, krajše od treh mesecev, kadar gre za preostanek koledarskega leta. Skrajne roke za predložitev zahtevka za vračilo DDV pa lahko država vračila (država, v kateri je bil zaračunan in plačan DDV za blago in storitve) predpiše v svoji zakonodaji.


Kje in kako

Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Davčni organ mora zahtevek za vračilo DDV nemudoma posredovati pristojnemu organu države članice Unije, razen če vložnik zahtevka v obdobju vračila ni izpolnjeval predpisanih pogojev.


Obrazci

Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU (VATR-APP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.