Vračilo na fiduciarni denarni račun upravitelja 

Če se zoper zavezanca vodi postopek osebnega stečaja, se vračilo preveč plačanega davka izvede na fiduciarni denarni račun stečajnega upravitelja. Podatke je potrebno sporočiti ob vsakokratnem nastanku pravice do vračila davka. V nasprotnem primeru vračila ni možno izvršiti.
Kdo

Stečajni upravitelj, ki vodi posle davčnega zavezanca v osebnem stečaju v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.


Kdaj

V roku 8 dni od nastanka pravice do vračila.


Kje in kako

Stečajni upravitelj izpolnjen Zahtevek za vračilo na fiduciarni denarni račun upravitelja odda:

1. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.
2. Po pošti ali po elektronski pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec – stečajni dolžnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Zahtevek za vračilo na fiduciarni denarni račun upravitelja
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.