Izjava za vračilo delnega povračila nekritih fiksnih stroškov (NFS) 

Izjava za vračilo delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za upravičeno obdobje.
Kdo

Izjavo o vračilu delnega povračila nekritih fiksnih stroškov lahko vloži upravičenec, ki je uveljavil in prejel izredno pomoč v obliki izplačila nekritih fiksnih stroškov, pa je naknadno ugotovil, da ni izpolnjeval pogojev za njegovo pridobitev.

Znesek prejete pomoči se vrne v 30 dneh od vročitve odločbe, ki jo na podlagi vložene izjave izda FURS.


Kdaj

Izjavo se vloži zaradi neizpolnjevanja naslednjih pogojev:

    • na dan uveljavitve ZIUOPDVE niso izkazane ustrezne zavarovalne podlage
    • podjetje je v težavah v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6. 2014
    • opravljanje finančne ali zavarovalniške dejavnosti, ki po SKD spada v področje K (oddelek 64., 65., 66.) z več kot 10 zaposlenimi
    • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oz. proračuna občine - delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 presega 70%
    • upad prihodkov je nižji od 30 % glede na primerljivo obdobje oziroma nižji od izkazanega na izjavi za uveljavljanje NFS
    • v izjavi za uveljavljanje NFS so bili napačno izkazani prihodki od prodaje v letu 2019 oziroma v primerljivem obdobju
    • izguba ni izkazana oziroma je nižja od izračunane na vlogi za izplačilo NFS
    • povprečno število zaposlenih je nižje od števila, na podlagi katerega se je izračunala omejitev
    • izplačan NFS presega višino maksimalne pomoči, kot je določena po pravilih državnih pomoči NFS

Glede na vloženo izjavo za delno povračilo NFS za posamezno obdobje se mora tudi izjava za vračilo NFS nanašati na isto obdobje:
    • obdobje 1.10.2020 - 31.12.2020
    ali
    • obdobje 1.1.2021 - 31.3.2021

in sicer do višine izplačanega zneska.


Kje in kako

Izjavo za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava o vračilu prejetih upravičenj (NF-COVIDVračilo) - Vračilo izplačila nekritih fiksnih stroškov
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.