Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine 

Zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti, lahko vložijo Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.
Kdo

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.


Kdaj

Davčni organ bo zavezancem posredoval informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Na ta način bodo zavezanci razbremenjeni vlaganja dohodninskih napovedi.

Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov uradnih evidenc, s katerimi razpolaga davčna uprava in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 5. 2. tekočega leta posredovali zavezanci. Informativni izračun bodo zavezanci prejeli najpozneje do 15. 6. tekočega leta za preteklo leto. V kolikor zavezanec med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali pa sedaj želi način uveljavljanja spremeniti, lahko vloži vlogo. S tem si bo zagotovil (seveda le, če bo vlogo oddal pravočasno), da bo davčni organ že pri sestavi informativnega izračuna upošteval pravilne podatke o vzdrževanih družinskih članih in mu zaradi tega razloga ne bo potrebno vložiti ugovora zoper informativni izračun.

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 5. 2. tekočega leta, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne bo mogel upoštevati.


Kje in kako

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ lahko zavezanec odda:
    • preko mobilne aplikacije eDavki (Android, IOS), na voljo je pred izpolnjena vloga, s podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge,
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (tudi z uporabniškim imenom in geslom),
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Vlogo mora zavezanec skrbno izpolniti saj se v primeru, da bodo vpisani podatki o vzdrževanem družinskem članu netočni ali nepopolni, pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali. Zavezancem tudi svetujemo, da se pred oddajo vloge s svojimi družinskimi člani (zakonci, izven zakonskimi partnerji, otroki, …) dogovorijo glede uveljavljanja posebne olajšave.

 S pomočjo programa, si lahko zavezanec tudi sam testno izračuna dohodnino.


Obrazci

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine (Doh_Vdc)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Izjava in potrdilo o upravičenosti do posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki niso rezidenti RS
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.