zahteva za carinsko ukrepanje 

Zahteva za ukrepanje v postopku uveljavljanja pravic intelektualne lastnine.
Kdo

Zahtevo za ukrepanje na nacionalni ravni ali na ravni EU lahko vloži:
• imetnik pravic,
• organ za kolektivno upravljanje pravic intelektualne lastnine,
• poklicno telo za varstvo pravic (npr. odvetniška družba),
• skupina proizvajalcev oziroma zastopnik take skupine,
• inšpekcijski organ, pristojen za neko geografsko označbo.
Zahtevo na nacionalni ravni lahko, poleg zgoraj naštetih subjektov, vložijo tudi:
• oseba, pooblaščena za uporabo pravic intelektualne lastnine, ki jim je imetnik pravice dovolil, da formalno začnejo postopke za ugotovitev kršitve;
• skupina proizvajalcev, določena z nacionalno zakonodajo, ki zastopa proizvajalce, ali zastopnik take skupine in gospodarski subjekt, upravičen do uporabe geografske označbe, ter inšpekcijski organ, pristojen za takšno geografsko označbo.


Kdaj

Kadarkoli, če je pravica intelektualne lastnine veljavna (registrirana oziroma obstoječa).


Kje in kako

Zahtevo za ukrepanje vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Zahteva za ukrepanje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     NavodilaTaksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.