zahteva za podaljšanje veljavnosti odločbe o zahtevi za ukrepanje 

Zahteva za podaljšanje veljavnosti odločbe se vloži 30 delovnih dni pred iztekom obdobja veljavnosti prej izdane odločbe, če se ne razširja seznam pravic, na katere se odločba nanaša.
Kdo

Zahtevo za ukrepanje na nacionalni ravni ali na ravni EU lahko vloži oseba, ki je že imetnik odločbe o zahtevi za carinsko ukrepanje.


Kdaj

Kadarkoli, če je pravica intelektualne lastnine veljavna (registrirana oziroma obstoječa) in je bila predhodno izdana odločba o zahtevi za carinsko ukrepanje. Carinski organ mora prejeti zahtevo za podaljšanje 30 delovnih dni pred iztekom obdobja, ki naj se podaljša.


Kje in kako

Zahtevo za podaljšanje veljavnosti odločbe o zahtevi za ukrepanje za izdajo dovoljenja vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Zahteva za podaljšanje obdobja za ukrepanje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.