Predložitev zahtevka za vračilo davka 

Upravičenec lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavlja vračilo plačanih davkov (DDV in trošarine), ki so mu bili zaračunani pri nabavah blaga in storitev pri davčnih zavezancih, identificiranih za namene DDV v Sloveniji.

Kdo

Zahtevek lahko predloži diplomatsko predstavništvo in konzulat, agencija oziroma organ Evropske unije ali mednarodna organizacija oziroma predstavništvo mednarodne organizacije ter oborožene sile drugih držav članic Severnoatlantske zveze ali spremno civilno osebje, kateremu je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, zaračunal davek pri nabavah blaga in storitev.


Kdaj

Upravičenec s sedežem v Sloveniji vloži zahtevek za vračilo najkasneje v dvanajstih mesecih po koncu zadnjega meseca, na katerega se zahtevek za vračilo nanaša. Zahtevek za vračilo se lahko vloži za obdobje najmanj treh mesecev koledarskega leta ali največ za obdobje koledarskega leta. Zahtevek se lahko nanaša tudi na obdobje krajše od treh mesecev, če to obdobje pomeni preostanek koledarskega leta.

Upravičenec s sedežem izven Sloveniji vloži zahtevek za vračilo davkov najpozneje v šestih mesecih od datuma izdaje računa za nabavo blaga oziroma za opravljene storitve.

Oborožene sile drugih držav članic Severnoatlantske zveze ali spremno civilno osebje zahtevek za vračilo davkov, plačanih pri nabavi pogonskega goriva, vložijo najpozneje v šestih mesecih od datuma izdaje računa za nabavo pogonskega goriva.


Kje in kako

Zahtevek za vračilo davka upravičenec vloži osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Ljubljana.


Obrazci

Zahtevek za vračilo davka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.