Zahtevek za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve 

Podatki v zvezi s predložitvijo zahtevka za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek)
Kdo

Če davčni zavezanec plačnika davka ni obvestil o uveljavljanju zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev pred izplačilom, ali če plačnik davka obvestila ni upošteval pri izračunu dohodnine v obračunu davčnega odtegljaja, odtegnitvi in plačilu davčnega odtegljaja, lahko davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti delnic ali deležev naknadno.


Kdaj

Davčni zavezanec, fizična oseba, lahko predloži zahtevek v treh mesecih od izplačila vrednosti delnic ali deležev.


Kje in kako

Davčni zavezanec, fizična oseba, predloži zahtevek pri davčnem organu.


Obrazci

Zahtevek za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Novice