Zavezujoča informacija o poreklu blaga (ZIPB) 

Odločba v zvezi z zavezujočimi informacijami o poreklu blaga (»odločba« ZIPB«) zagotavlja pravno varnost gospodarskim subjektom v zvezi z določitvijo porekla blaga, olajša delo carinskim organom v času carinjenja ter prispeva k enotni razlagi pravil o poreklu.
Kdo

Za odločbo ZIPB lahko zaprosi oseba, ki namerava uporabiti odločbo ZIPB zaradi pravne varnosti v predvidenem carinskem postopku.


Kdaj

Kadar namerava gospodarski subjekt uporabiti odločbo ZIPB v uvoznih ali izvoznih transakcijah.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo odločbe ZIPB se vloži elektronsko preko portala eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Obrazec 1: Obrazec zahtevka za izdajo odločbe ZIPB ni predpisan, potrebno pa je zagotoviti vse informacije, ki so potrebne za določitev porekla. Zahtevek se vloži v slovenskem jeziku. Podatkovne zahteve, ki se uporabljajo za zahtevke, so opredeljene v Prilogi A Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446. K zahtevku je treba priložiti tudi ustrezne dokumente.
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.