Poročilo o oproščenih pridobitvah/dobavah po 62.b členu ZIUZEOP-A 

Davčni zavezanec, ki je v obdobju od 13. marca 2020 do vključno 31. julija 2020 opravil dobavo zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije, ki je oproščeno plačila DDV na podlagi ZIUZEOP-A, mora davčnemu organu predložiti poročilo o opravljenih dobavah za koledarski mesec.
Kdo

Poročilo mora predložiti davčni zavezanec, ki je opravil na podlagi ZIUZEOP-A plačila DDV oproščeno dobavo zaščitne in medicinske opreme (vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije).


Kdaj

Davčni zavezanec mora predložiti poročilo najkasneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec.


Kje in kako

Davčni zavezanec mora poročilo predložiti davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument. Pod »Tip priloge« se izbere »Poročilo o oproščenih pridobitvah/dobavah po 62.b členu ZIUZEOP-A«.


Obrazci

Poročilo DDV – Oprostitev po ZIUZEOP-A
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.