Znižana stopnja akontacije dohodnine 

Obvestilo o znižani stopnji (o spremembi ali preklicu odločitve za znižano stopnjo) akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanje, od delne pokojnine, od sorazmernega dela pokojnine, od 20% predčasne ali starostne pokojnine, od 40 % starostne pokojnine.
Kdo

Zavezanec, ki prejema:
    • nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid,
    • polovico oziroma sorazmerni del pokojnine kot uživalec pokojnine, ki začne ponovno delati oziroma opravljati dejavnost,
    • delno pokojnino ali 20 % predčasne ali starostne pokojnine, kot upravičenec po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
    • 40 % starostne pokojnine, kot upravičenec po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

se lahko v skladu z osmim odstavkom 127. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 odloči za znižano stopnjo akontacije dohodnine, vendar ne nižjo od 16 odstotkov.


Kdaj

Ni zakonsko predpisanega roka, do kdaj je treba predložiti navedeno obvestilo davčnemu organu in izplačevalcu dohodka.

Davčni organ davčnega zavezanca na podlagi njegovega obvestila o znižani stopnji akontacije dohodnine v davčnih evidencah označi kot davčnega zavezanca, ki se je odločil za znižano stopnjo akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid ali od polovice oziroma sorazmernega dela pokojnine kot uživalec pokojnine, ki začne ponovno delati oziroma opravljati dejavnost ali od delne pokojnine ali od 20 % predčasne ali starostne pokojnine ali od 40 % starostne pokojnine, kot upravičenec po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in o tem izda zavezancu potrdilo v 5 dneh od dneva predložitve obvestila.

Izplačevalec navedenih dohodkov lahko izračuna, odtegne in plača akontacijo dohodnine po znižani stopnji samo, če davčni zavezanec predloži potrdilo davčnega organa. Znižana stopnja akontacije dohodnine se lahko uporabi za dohodke, izplačane po dnevu, ko je bilo obvestilo predloženo davčnemu organu.

Potrdilo davčnega organa velja za obdobje davčnega leta. V tem davčnem letu lahko davčni zavezanec zahteva spremembo potrdila ali ga prekliče tako, kakor velja za pridobitev potrdila.


Kje in kako

Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine predloži davčni zavezanec davčnemu organu in izplačevalcu dohodka, če oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni. Za znižano stopnjo akontacije dohodnine se odloči zavezanec sam.

Obvestilo o znižani stopnji (o spremembi ali preklicu določitve za znižano stopnjo) akontacije dohodnine davčni zavezanec davčnemu organu odda:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register in kjer plačuje prispevke za socialno varnost.


Obrazci

Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnin
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.