Znižana stopnja akontacije dohodnine od pokojninskih rent  

Obvestilo o znižani stopnji (o spremembi ali preklicu odločitve za znižano stopnjo) akontacije dohodnine od pokojninskih rent iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Kdo

Davčni zavezanec, ki prejema pokojninsko rento iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki je vpisan v poseben register v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali primerljivo pokojninsko rento iz tujine, se lahko v skladu z devetim odstavkom 127. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 odloči za znižano stopnjo akontacije dohodnine, vendar ne nižjo od 16 odstotkov.


Kdaj

Ni zakonsko predpisanega roka, do kdaj je treba predložiti navedeno obvestilo davčnemu organu in izplačevalcu dohodka.

Davčni organ davčnega zavezanca na podlagi njegovega obvestila v davčnih evidencah označi kot davčnega zavezanca, ki se je odločil za znižano stopnjo akontacije dohodnine od pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ali od primerljive pokojninske rente, ki je prejeta iz tujine in o tem izda zavezancu potrdilo v 5 dneh od dneva predložitve obvestila.

Izplačevalec pokojninske rente iz naslova prostovoljnega pokojninskega zavarovanja lahko izračuna, odtegne in plača akontacijo dohodnine po znižani stopnji samo, če davčni zavezanec predloži potrdilo davčnega organa. Znižana stopnja akontacije dohodnine se lahko uporabi za pokojninsko rento iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačano po dnevu, ko je bilo obvestilo predloženo davčnemu organu.

Potrdilo davčnega organa velja za obdobje davčnega leta. V tem davčnem letu davčni zavezanec lahko zahteva spremembo potrdila ali ga prekliče tako, kakor velja za pridobitev potrdila.


Kje in kako

Za znižano stopnjo akontacije dohodnine se odloči zavezanec sam, o tem pa mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka, če oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni.

Obvestilo o znižani stopnji (o spremembi ali preklicu odločitve za znižano stopnjo) akontacije dohodnine od pokojninskih rent iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja davčni zavezanec davčnem organu odda:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine od pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obvestilo o preklicu uveljavljanja znižane stopnje akontacije dohodnine od pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.