❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 5. 02. 2015 09:30:25
Veljavnost do: 1. 05. 2015 00:00:00

Sprememba sklica za plačila iz naslova obdavčitve dohodka iz oddajanja premoženja v najem

 

Z spremenjenim načinom obdavčitve dohodka iz oddajanja premoženja v najem (novela ZDoh-2L)  je bila uvedena cedularna obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanec ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti.

Obveznosti iz naslova davčnega odtegljaja  iz obračuna REK-2, za vrste dohodkov  1701, 1702, 1703, 1704, 1706 se vplačajo  na vplačilni račun številka SI56011008881000030. Pri plačilu je potrebno navesti sklic  SI19_DŠ(davčna številka zavezanca)-41009.