❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 5. 02. 2015 12:37:41
Veljavnost do: 30. 04. 2015 00:00:00

Odprta oddaja DDPO v10 in DDD v9

Obveščamo vas, da je z dnem 4.2.2015 na sistemu eDavki možna oddaja obračunov DDPO in DDD na novih shemah: različica 10 za DDPO in različica 9 za DDD. Ti shemi sta predvideni za obračune za davčna obdobja, ki se pričnejo s 1.1.2014 ali kasneje (torej tudi za obdobja, ki se pričnejo s  1.1.2015 ali kasneje). Nove sheme pripravite s programom Silvester Pelias oziroma Fineus (različica v 7.0.0.1 ali višja).

 

Opomba:  pri oddaji obračuna s Priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (oziroma z Obvestilom o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) se zgodi nepričakovana napaka, zaradi česar takega obračuna ni mogoče oddati. Napako odpravljamo, o odpravi napake vas bomo obvestili. - NAPAKA JE ODPRAVLJENA!

 

Programa Silvester oziroma sistem eDavki vključujejo spremembe, ki upoštevajo novosti, kot izhajajo iz določb:

 

(DDPO) Zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2K (Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014).

(DDPO) Pravilnika o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 83/14 z dne 24. 11. 2014).

(DDD) Zakona o spremembah Zakona o dohodnini ZDoh-2N (Uradni list RS, št. 50/14 z dne 4. 7. 2014).

(DDD) Pravilnika o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 83/14 z dne 24. 11. 2014).

(DDD) Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14 z dne 24. 12. 2014).

(DDPO, DDD) Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 z dne 22.12.2014).