❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

⚠ V četrtek, 21. 9. 2023, bo zaradi nadgradnje sistema med 15h in 18h lahko prihajalo do občasnih motenj v delovanju portala. ⚠

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 11. 02. 2015 09:23:09
Veljavnost do: 1. 05. 2015 00:00:00

Plačevanje akontacije davka na podlagi DDPO in DDD v letu 2015 glede na višji odstotek normiranih odhodkov ki velja za leto 2015

V Uradnem listu RS št. 50/14  sta bila objavljena Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) in Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K), ki med drugim določata dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70% na 80% prihodkov. Ta sprememba se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.

 

V zvezi s tem več davčnih zavezancev sprašuje, zakaj se pri izračunu akontacije davka za leto 2015 niso upoštevali 80% normirani odhodki, oziroma, ali se lahko iz tega razloga med letom 2015 zniža akontacija davka od dohodkov pravnih oseb in akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

 

Pojasnjujemo naslednje:

Davčni zavezanci morajo med letom 2015 plačevati akontacijo davka oziroma obroke akontacije v višini, kot je izračunana v davčnem obračunu za leto 2014. V davčnem obračunu je akontacija davka izračunana na podlagi davčne osnove iz preteklega leta, ki je bila pri normirancih izračunana z upoštevanjem 70% normiranih odhodkov. Akontacija se ne more znižati le zaradi drugačne višine normiranih odhodkov v letu 2015, ampak mora zavezanec z vlogo za znižanje akontacije dokazovati tudi druge razloge za znižanje davčne osnove oziroma v tem primeru predvsem za znižanje prihodkov.

 

Tak način obravnave davčnih zavezancev temelji na v nadaljevanju navedenih  zakonskih določbah. Za drugačno davčno obravnavo bi bila potrebna posebna zakonska določba, ki bi to določala.

 

V skladu s četrtim odstavkom 371. člena Zakona od davčnem postopku – ZDavP-2 je akontacija davka enaka znesku davka, ki se izračuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje.

 

Na podlagi 307.a člena in v povezavi s 298. členom ZDavP-2 se akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti plača v znesku, ki je enak znesku dohodnine od dohodka iz dejavnosti po zadnjem obračunu dohodnine od dohodka iz dejavnosti,  v katerem se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov.

 

To pomeni, da  je višina akontacije povezana z davčno osnovo predhodnega davčnega obdobja. Akontacija se plačuje med davčnim obdobjem. Konec tega davčnega obdobja se izračunava dokončni znesek davka.

 

Ne glede na navedeno, pa lahko davčni zavezanci v skladu z devetim odstavkom 371. člena  ZDavP-2 in v s skladu s 307.a členom v povezavi z 299. členom ZDavP-2 od davčnega organa  z vlogo zahtevajo spremembo višine akontacije davka.  Vlogi pa morajo predložiti dokumente in podatke, kot to določata prej navedena člena ZDavP-2.