Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 20. 02. 2015 14:14:46
Veljavnost do: 1. 05. 2015 00:00:00

Prikaz poslovnih dogodkov na eKartici

Finančna uprava RS (FURS) v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 24.1.), 20. členom Zakona o računovodstvu (ZR) ter 44. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) evidentira poslovne dogodke v poslovne knjige FURS glede na njihov nastanek. Knjigovodske listine, ki so bile na e-davke oddane do vključno 23.1.2015 in se nanašajo na mesec december 2014, so zaradi pravilne razmejitve poslovnih dogodkov v poslovne knjige FURS evidentirane v letu 2014.