Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 26. 03. 2015 15:16:19
Veljavnost do: 1. 06. 2015 00:00:00

Nov obrazec NF-VKRPotrdilo (Potrjevanje vezane knjige računov) – dodatna pojasnila

Dne 26. 1. 2015 ste bili prek splošnih obvestil obveščeni o novem obrazcu v NF_VKRPotrdilo: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=995

Ponovno poudarjamo, da v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, velja za določene zavezance obvezno elektronsko potrjevanje VKR preko portala eDavki. V začetnem obdobju (zaradi kratkih rokov med objavo pravilnika in njegovo uporabo) smo na finančnih upravah potrjevali VKR tudi za zavezance, ki so dožni vlagati obračune prek portala eDavki. Ker je začetno obdobje mimo, sporočamo, da za zavezance, za katere je predpisano elektronsko vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev preko portala eDavki, ne bo več potrjevanja VKR osebno na finančnem uradu, ampak bodo zavezanci napoteni na uporabo osebnega portala eDavki.

 

Hkrati vas obveščamo, da smo dne 13. 3. 2015 obrazec NF-VKRPotrdilo nadgradili:

 

-          Že oddani in podpisani obrazec NF-VKRPotrdilo, lahko v primeru napake, popravite, tako da izbrišete serijsko številko (npr. če ste jo vnesli za napačnega zavezanca) ali popravite serijsko številko (npr. ste se zatipkali). Pri popravku ne morete dodajati novih serijskih številk, ampak jih je potrebno vpisati na novem obrazcu NF-VKRPotrdilo (original). Pri oddaji popravka je potrebno obvezno izpolniti polje Opombe z dolžino vsaj 10 znakov, sicer bo sistem eDavki javil kritično napako.

 

-          V primeru, da morate potrditi več serijskih številk VKR, lahko v obrazec vnesete serijske številke v razponu, ker ni več potrebno posamično vnesti vsake serijske številke. Če želite potrditi eno serijsko številko VKR, kot običajno vnesete identifikacijsko oznako (4 znaki) in zaporedno številko VKR (7 znakov), polje »do« pustite prazno. Če želite potrditi več serijskih številk, ki jih imate v razponu, vnesete identifikacijsko oznako in v prvo polje vnesete serijsko številko VKR iz razpona (najnižjo) in v polje »do« še zadnjo serijsko številko VKR iz razpona (najvišjo). Zaradi te novosti, je potrebno vnesti serijsko številko v polja pod »Dodajanje novih vrstic« in vedno najprej klikniti na »Dodaj« (zapis se prenese v zgornjo vrstico – Serijska številka) in šele nato klik na »Oddaj vlogo«.

 

Bodite pozorni na napako pri brskalniku Internet Explorer 9, ki je že prijavljena in se odpravlja: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=1018. Če uporabljate Internet Explorer 8, priporočamo uporabo drugega brskalnika ali novejše različice IE, ker IE 8, portal eDavki ne podpira.