Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 16. 03. 2016 07:26:30
Veljavnost do: 16. 04. 2016 00:00:00

Spremenjeno evidentiranje REK obrazcev

 

Obveščamo vas, da je spremenjeno evidentiranje REK obrazcev v  primerih, ko je dohodek za posamezno obdobje izplačan v več delih. Pri VD 1001, 1089, 1090, 1091, 1127, 1130, 1131, 1132, 1133  do sedaj ni bila možna oddaja REK obrazca, če so bili za isto obdobje že oddani REK obrazci s kasnejšim datumom izplačila ( če so bili npr. oddani REK obrazci za plačo za 1/2016 z datumom izplačila 13.02.2016,  15.02.2016 in 18.02.2016 in je zavezanec naknadno ugotovil, da bi moral za obdobje 1/2016 oddati še REK obrazec z datumom izplačila 10.02.2016, je bilo potrebno stornirati vse tri že oddane REK obrazce za obdobje 1/2016, ki so bili predloženi s kasnejšim datumom izplačila od manjkajočega in ponoviti postopek oddaje v pravilnem zaporedju glede na datum izplačila).

Zaradi problematike predlaganja obračunov REK v primerih, ko ima delodajalec več izplačil za določen mesec, so bile s ciljem odprave omenjenih nekonsistentnosti, na eDavkih izvedene določene spremembe programske podpore. Vsak REK obrazec se glede na zaporedno številko izplačila obravnava individualno (ne izpolnjuje se več polje zaporedna številka izplačila), prav tako pa se npr. ne preverja več, da mora biti datum izplačila glede na obdobje in zaporedno št. izplačila enak ali večji od predhodnega izplačila.

Spremembe programske podpore so v nadaljevanju natanšneje specificirane:

Trenunutna kontrola

Velja za vrsto dohodka

Vrsta spremembe

Nova kontrola

Opombe

Številka kumulative je dovoljena samo na tistih REK obrazcih in vrstah dohodkov, kjer je to določeno.

REK-1: 1001, 1089, 1090, 1091, 1127, 1130, 1131, 1132, 1133

Ukinitev kontrole

 

 

Polje »izplačilo« mora biti enako pri vseh izplačilih.

REK-1: 1090, 1100

Ukinitev kontrole

 

Kontrola velja samo, če NI izbrano povprečenje.

V polju »izplačilo« mora biti mesec od-do vedno junij (06).

REK-1: 1090, 1100

Ukinitev kontrole

 

Kontrola velja samo, če JE izbrano povprečenje.

V kolikor se oddaja vrsta dohodka z omogočeno zaporedno številko izplačila mora biti ta vsaj 1. Za vsak naslednji dokument pa mora biti vrednost zaporedne št. izplačila enaka vrednosti v predhodnem dok + 1.

REK-1: 1001, 1089, 1090, 1091, 1127, 1130, 1131, 1132, 1133

Ukinitev kontrole

 

 

Različna izplačila lahko imajo isti datum izplačila. Vsaka novejša zaporedna številka izplačila mora imeti enak ali večji datum izplačila.

REK-1: 1001, 1089, 1090, 1091, 1127, 1130, 1131, 1132, 1133

Ukinitev kontrole

 

 

 

Spremembe veljajo za obrazce z datumom izplačila od vključno 1.1.2016 naprej.

 

Navedeno pomeni, da v primeru izplačil v več delih (pod pogojem, da je bilo prvo izplačilo od 1. 1. 2016 dalje), v kolikor želimo oddati REK obrazec, ki ima starejši datum izplačila od že oddanih REK za isto obdobje,  ni več potrebno stornirati vseh dokumentov, ki so bili za isto obdobje že vloženi s kasnejšim datumom izplačila, ampak se lahko vloži le manjkajoči REK obrazec, ne glede na datum izplačila.

V primeru izplačil v več delih, ko pa je bilo prvo izplačilo pred 31. 12. 2015 pa mora zavezanec postopati enako kot doslej (stornirati vse že oddane REK obrazce za isto obdobje izplačila, ki so bili predloženi s kasnejšim datumom izplačila od manjkajočega REK obrazca in ponoviti postopek oddaje v pravilnem zaporedju glede na datum izplačila).