***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 29.7.2016 8:20:14
Veljavnost do: 29.8.2016 0:00:00

Predložitev izjave po 45. členu ZDDV-1-NOVO

Davčni zavezanci lahko izjave po 45. členu ZDDV-1 za dobave, za katere obdavčljivi dogodek nastane po 30. juniju 2016, predložijo do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. Oba davčna zavezanca izjavo (vsak svojo) predložita v elektronski obliki prek sistema eDavki na obrazcu DDV-Iz.

Navedeno pomeni, da je izjava po 45. členu ZDDV-1 za dobavo blaga ali storitev, za katere obdavčljivi dogodek nastane po 30. juniju 2016, predložena pravočasno, če bo oddana do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.