❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

⚠ V četrtek, 21. 9. 2023, bo zaradi nadgradnje sistema med 15h in 18h lahko prihajalo do občasnih motenj v delovanju portala. ⚠

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 11. 11. 2016 08:09:19
Veljavnost do: 11. 12. 2016 00:00:00

Napake pri vročanju in povečan obseg prijav

Obveščamo vas, da beležimo povečan obseg telefonskih klicev in prejete elektronske pošte zaradi težav zavezancev pri prevzemanju elektronsko vročenih dokumentov, ki zahtevajo osebno vročitev (eVročanje-OsDok). Zaradi tega so dolge čakalne vrste tako pri telefonskem odzivu, kot pri odgovorih na elektronsko pošto. V kolikor ne dobite veze na telefonu, nas o težavah lahko obvestite po elektronski pošti na sd.fu@gov.si  (v sporočilu navedite zavezančevo davčno številko).

Prosimo vas, da preden se obrnete na podporo sami preverite ali ste pravilno uredili pravice in ustrezno določili pooblaščenca za vročanje:

Najpogostejše napake, ki onemogočajo vpogled v elektronsko vročene dokumente so sledeče:

1. Pooblaščenec za vročanje je bil določen potem, ko je zavezanec že prejel elektronsko vročen dokument. V takem primeru je treba počakati do izteka 15 dnevnega roka, da nastopi fikcija vročitve. Zavezanec po potrebi določi pooblaščenca za vročanje (pooblastilo bo veljalo za bodoče vročitve) ali pridobi digitalno potrdilo izdano na pravno osebo in uredi notranja pooblastila.

2. Fizične osebe z dejavnostjo, ki vstopajo v portal eDavki z digitalnim potrdilom, ki je izdano na fizično osebo nimajo ustreznih pooblastil. Fizične osebe z dejavnostjo smiselno pooblastijo sebe kot fizično osebo, pridobijo digitalno potrdilo za svojo dejavnost ali pooblastijo drugega pooblaščenca za vročanje.

3. Zavezanec je določil pooblaščenca za vročanje, ki nima urejenega dostopa do portala eDavki (npr. pooblaščena je bila fizična oseba, ki dostopa do portala eDavki z digitalnim potrdilom izdanim na pravno osebo, do svojega profila v portalu eDavki pa nima dostopa). Zavezancem, ki imajo urejena notranja pooblastila ni treba določiti pooblaščenca za vročanje. Osebne vročene dokumente lahko prevzamejo z ureditvijo notranjih pooblastil (eVrocanje-OsDok, Osebni dokument in eVrocanje-Vrocilnica, Vročilnica).

4. Splošno obvestilo, ki se sedaj vroča fizičnim osebam z dejavnostjo je upoštevalo stanje pooblaščenca za vročanje na dan 26.10.2016 in večina zavezancev na ta dan ni imela urejenega pooblaščenca za vročanje (glej točko 1.)

5. Do sedaj so se dokumenti (opomini in poboti) vročali navadno (zavezanci so lahko odprli dokumente preko notranjega in tudi zunanjega pooblastila). Dokumente, ki zahtevajo osebno vročitev lahko prevzamejo le zavezanci, ki imajo urejena notranja pooblastila ali pooblaščenci za vročanje z ustrezno urejenim dostopom do portala eDavki.

6. Zaradi težav, ki jih imajo zavezanci pri odpiranju poskusno vročenih dokumentov, smo poskusno vročanje do nadaljnjega ustavili.

Priporočamo tudi uporabo iskalnika za iskanje med pogostimi vprašanji o evročanju.

Za pomoč pri reševanju težav lahko uporabite primere določitve Pooblaščenca za vročanje in video prikaz Določanje pooblaščenca v sistemu eDavki - vročanje.