*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 6.12.2016 9:49:02
Veljavnost do: 31.1.2017 0:00:00

Novi vrsti dohodka na REK-1 obrazcu

V skladu s 44. členom ZDoh-2R smo pripravili dve novi vrsti dohodka, in sicer 1151 in 1152.

Šifra dohodka: 1151 Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2

Šifra dohodka: 1152 Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo

Ti dve vrsti dohodka veljata za datume izplačil od 1.1.2017 dalje.

Kontirani obrazci so objavljeni na beta eDavkih.

Ob enem vam sporočamo, da sta novi vrsti dohodka na voljo za testiranje na beta eDavkih, vendar še vedno v fazi razvoja tako, da upoštevajte, da se kontrole še dodajajo medtem, ko je shema dokončana.