***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 14.12.2016 9:34:33
Veljavnost do: 31.12.2017 0:00:00

Podaljšanje dovoljenj za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za leto 2017 po uradni dolžnosti

FURS bo praviloma konec meseca decembra izdal dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za leto 2017 po uradni dolžnosti oziroma bo obvestil obstoječe imetnike dovoljenja o razlogu za nepodaljšanje.

V zvezi z dovoljenjem za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila za leto 2017 vas obveščamo, da bo davčni organ obstoječim imetnikom dovoljenj s 1. 1. 2017 podaljšal veljavnost teh dovoljenj za naslednje koledarsko leto po uradni dolžnosti.  Davčnim zavezancem, ki ne izpolnjujejo pogojev za podaljšanje dovoljenja po uradni dolžnosti, bo davčni organ posredoval obvestilo z navedbo razloga oziroma razlogov za nepodaljšanje.


Obstoječe imetnike dovoljenj zato prosimo, da ne vlagajo vlog za izdajo dovoljenja, saj trenutno na eDavkih vloge za izdajo dovoljenja za leto 2017 še ni mogoče oddati, kar pomeni, da se vloga, oddana v letošnjem letu, nanaša na dovoljenje za leto 2016 in ne na dovoljenje za leto 2017. Kot zgoraj navedeno, bodo obstoječa dovoljenja podaljšana po uradni dolžnosti oziroma boste obveščeni o razlogu za nepodaljšanje. Praviloma bodo ta dovoljenja in obvestila izdana konec meseca decembra 2016.


Davčni organ po uradni dolžnosti dovoljenja ne podaljša tistim predstavnikom kmečkega gospodinjstva, pri katerih je izpolnjen vsaj eden izmed navedenih razlogov:

1. člani kmečkega gospodinjstva ne presegajo 200 evrov skupnega katastrskega dohodka za leto pred letom, za katero se uveljavlja dovoljenje,

2. člani kmečkega gospodinjstva nimajo v uporabi zadostne površine zemljišč,

3. imetnik dovoljenja za predhodno leto ni predložil obračuna pavšalnega nadomestila v elektronski obliki prek sistema eDavki,

4. kmečko gospodinjstvo bo pričelo s 1. januarjem leta, za katero se podaljšuje dovoljenje, davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.


V primeru nepodaljšanja dovoljenja se lahko po 1. 1. 2017 odda nova vloga za izdajo dovoljenja, pri čemer mora vložnik dokazati izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja. Če dovoljenje ni podaljšano po uradni dolžnosti, ker za predhodno leto ni predložen obračun pavšalnega nadomestila v elektronski obliki prek sistema eDavki, se lahko po 1. 1. 2017 predloži vloga za izdajo dovoljenja ter hkrati tudi vsi obračuni pavšalnega nadomestila za vsa predhodna leta, ki niso bili predloženi v roku za predložitev.


Več glede pogojev za pridobitev dovoljenja je pojasnjeno v podrobnejšem pojasnilu, objavljenem na povezavi.


Hkrati opozarjamo še na obveznost predložitve obračuna za obdobje veljavnosti dovoljenja v letu 2016, in sicer do 31. januarja 2017. Obračun se predloži prek sistema eDavki na obrazcu DDV-OPN, in sicer ne glede na to, ali je imetnik dovoljenja v obdobju veljavnosti dovoljenja opravil kakšno dobavo ali ne.