*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 3.1.2017 14:19:21
Veljavnost do: 1.10.2018 0:00:00

Povzetek pravil nagradne igre

Celotna pravila nagradne igre so objavljena tukaj in na spletni strani: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Medijsko_sredisce/Nagradna_igra/Pravila.pdf


Nagradna igra, v kateri sodelujejo fizične osebe (potrošniki in osebe, ki poslujejo s finančno upravo preko eDavkov), poteka od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Prireja se v štirih zaporednih krogih:

 • 1. krog od 1. 1. 2018 do vključno 31. 3. 2018,
 • 2. krog od 1. 4. 2018 do vključno 30. 6. 2018,
 • 3. krog od 1. 7. 2018 do vključno 30. 9. 2018,
 • 4. krog od 1. 10. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

Nagrade

V vsakem krogu nagradne igre, skupaj štirikrat, se izžrebajo tri nagrade:

 • 1-krat denarna nagrada »Paket računov« v vrednosti 10.000 EUR
 • 1-krat denarna nagrada »Storitve« v vrednosti 10.000 EUR
 • 1-krat denarna nagrada »eDavki« v vrednosti 10.000 EUR

Skupaj 30.000 EUR


Kako sodelujem v nagradni igri?

1. Za nagrado »Paket računov« in »Storitve«:

 • V aplikaciji »Preveri račun« potrdite, da sprejemate pravila nagradne igre, in vnesite svojo davčno številko.
 • S pomočjo aplikacije pošljete Finančni upravi RS podatke o računu in ga preverite.
 • Ko to v posameznem krogu naredite na desetih računih različnih izdajateljev, se vam samodejno oblikuje paket računov za nagrado »Paket računov«. Za nagrado »Storitve« se vam oblikuje srečka storitve, ko preverite račun za opravljeno storitev, ki je navedena v dodatku k pravilom. Za nagrado »Storitve« se torej oblikuje srečka za vsak preverjeni račun. V posameznem žrebanju lahko sodelujete z več paketi računov. Z istim računom lahko za posamezno nagrado sodelujete le enkrat.

2. Za nagrado eDavki

 • Po opravljeni registraciji na zaprtem portalu eDavki potrdite pravila nagradne igre.
 • Srečka eDavki se vam oblikuje po izvajanju dejanj in aktivnostmi na zaprtem portalu eDavki.
 • Za srečko eDavki se v posameznem krogu nagradne igre šteje: registracija kvalificiranega digitalnega potrdila oziroma registracija uporabniškega računa, en istovrsten uspešno vložen elektronski dokument iz seznama dokumentov, objavljenega na portalu eDavki, za katerega ni predpisana obvezna oddaja preko portala eDavki, en vpogled v informativni izračun dohodnine (obrazec Doh-IID), en vpogled v eKatico zavezanca in en vpogled v informativni izračun obresti.

Seznam dokumentov, ki se pri izvajanju nagradne igre v letu 2018 »Vklopi razum, zahtevaj račun!« štejejo za srečko eDavki:

Dohodnina:

 • Doh-Odm - Napoved za odmero dohodnine
 • Doh-Ugo - Ugovor zoper informativni izračun dohodnine
 • Doh-Vdc - Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine
 • Doh-Don - Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije
 • Doh-KDVP - Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • Doh-DHO - Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU
 • Doh-Prem - Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
 • Doh-Div - Napoved za odmero dohodnine od dividend
 • Doh-Obr - Napoved za odmero dohodnine od obresti
 • Doh-Zap1 - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)
 • Doh-Zap2 - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
 • Doh-Zap3 - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente
 • Doh-Dru - Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov
 • Doh-OdlKap - Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku
 • PORODD - Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela
 • Doh-DejStr - Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine

Obrazci DDV:

 • DDV-VraciloNonEU (DDV-VTD) - Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi
 • DDV-NPSvracilo (DDV-VPS) - Zahtevek za vračilo DDV na podlagi dobave novega prevoznega sredstva v drugo državo članico EU
 • DDV-NPSpridobitev (DDV-PPS) - DDV prevozna sredstva - pridobitve

Ostale vloge:

 • NF-PrevZav - Vloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih
 • NF-LD - Lastni dokument
 • NF-OdlZav - Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem
 • NF-OdpFO - Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe

VIES:

 • VIES-Prev - Vloga za preverjanje identifikacijskih številk v EU

Davek na motorna vozila:

 • DMV-V - Zahtevek za vračilo davka na motorna vozila

Dobiček:

 • D-IFI - Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Razkritje:

 • IREK-21 - Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja

Ostale napovedi:

 • ON-Dar - Napoved za odmero davka od prejetega darila

eVročanje:

 • eVrocanje-POS - Prijava/Odjava/Sprememba

Ponudniki storitev trgovin z aplikacijami Apple Inc., Microsoft Corporation in Google Inc. niso sponzorji ali kakorkoli drugače odgovorni za prirejanje nagradne igre »Vklopi razum, zahtevaj račun!«. Prav tako njihovi produkti niso del nagradnega sklada.