POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na eKartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi.

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 4.1.2017 12:37:52
Veljavnost do: 4.2.2017 0:00:00

Spremembe na REK 1, vrsta dohodka 1152

V zvezi s poročanjem podatkov o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost smo na spletni strani popravili oz. dopolnili pojasnilo v delu, ki se nanaša na predlaganja REK obrazca z vrsto dohodka 1152 Del plače za poslovno uspešnost.


Spremembe so označene z rdečo barvo (ostalo besedilo je nespremenjeno):

Na individualnem REK obrazcu delodajalci v primeru izplačila vrste dohodka 1151 izberejo vrsto dohodka 1101 Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi delom. V obeh primerih izplačil pa na individualnem REK obrazcu delodajalci izpolnijo tudi polja M.