Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 18.12.2017 10:22:16
Veljavnost do: 30.1.2018 0:00:00

Plačilo pavšalnih prispevkov za posebne primere zavarovanja (REK-2, VD 1821)

Obveščamo vas, da trenutno ni možna oddaja REK-2 obrazca z vrsto dohodka 1821 brez obračunanega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V določenih primerih se namreč obračuna in plača le prispevek za zdravstveno zavarovanje (npr. na podlagi Zakona o  prostovoljstvu (ZProst)), zato trenutno oddaja takega obračuna ni možna.


Napaka je bila odpravljena dne 19. 1. 2018.


Tehnična podpora eDavki.