Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 18.12.2017 11:53:48
Veljavnost do: 18.1.2018 0:00:00

Spremembe na REK-1a (1020 Nagrada dijakom in študentom za obvezno praktično delo)

Poročanje podatka o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob izplačilu vrste dohodka 1020 je spremenjeno od decembra 2017 dalje. Od tega obdobja dalje je potrebno podatek o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (polje 311 in A081) poročati na novi vrsti dohodka na REK-1a: 1022 Pavšal PIZ (vajeništvo, obvezna praksa).


Ker so bile spremembe na eDavkih implementirane z decembrom 2017, se podatki o prispevkih PIZ na vrsti dohodka 1022 za obdobja pred decembrom 2017 poročajo kar za 12.2017 (polje 011) na zbirnem delu REK obrazca.