*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 11.1.2018 15:39:47
Veljavnost do: 1.6.2018 0:00:00

Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost - NOVOST

Finančna uprava RS bo dne 10. 2. 2018 za obdobje januar 2018 sestavila in odložila predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV)  naslednjim zavezancem:

  • OPSVZ (Obračun prispevkov za socialno varnost)
  • OPSVL (Obračun prispevkov za socialno varnost za družbenike)
  • OPSVK (Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete) - NOVOST
  • OPSVD (Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic) - NOVOST
  • OPSVP (Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje) - NOVOST.

Dokument si lahko ogledate z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali z uporabniškim računom (OPSVK in OPSVP).

Pooblaščanje:

V primeru, da digitalnega potrdila nimate, lahko opravite postopek pooblaščanja. To naredite z obrazcem Dodelitev in preklic zunanjih pooblastil. Pooblastilo pošljete na pristojni finančni urad pooblastitelja.

V primeru, da ste postopek pooblaščanja izvedli in na obrazcu niste označili PODO-Novi obrazci oz. niste oddali obrazca Obrazec (Splošno pooblastilo), je potrebno postopek pooblaščanja ponoviti. Če ste na obrazcu označili PODO-Novi obrazci oz. ste oddali obrazca Obrazec (Splošno pooblastilo), vam ni potrebno storiti ničesar. Pooblastila se bodo samodejno prenesla na Vašega pooblaščenca.


Če so predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov za socialno varnost ne zahteva. Po določbi šestega odstavka 353.a člena ZDavP-2 predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost postane obračun prispevkov za socialno varnost, ki je izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. člena ZDavP-2.

V obračunu prispevkov za socialno varnost je treba posredovati morebitne spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če ste se odločili za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.

Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVL/Z/K/D/P najpozneje do 15. dne v mesecu. Zavezanec mora sam v OPSVL/Z/K/D/P posredovati tudi morebitne spremembe osnov zaradi uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust, …) ali če se odloči za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.

Finančna uprava RS bo vsak mesec do 10. dne v mesecu sestavila POPSV in ga odložila v profil zavezanca, vendar le za tiste zavezance, ki še niso oddali OPSVL/Z/K/D/P za pretekli mesec.

Če zavezanec prehiti FURS in odda OPSVL/Z/K/D/P preden dobi POPSV, potem ne bo prejel POPSV.

V primeru, da zavezanec odda OPSVL/Z/K/D/P potem, ko je že prejel POPSV, obvelja vsebina v OPSVL/Z/K/D/P od zavezanca.

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu.