***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 16.1.2018 15:19:22
Veljavnost do: 16.2.2018 0:00:00

Oddaja obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) za leti 2017 in 2018

Za davčno leto 2017

Za pripravo in oddajo obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja do 31. 12. 2017, oziroma za poslovna obdobja 2017/2018 se, enako kot v preteklih letih, uporabljata aplikaciji Silvester Pelias in Silvester Fineus. Obveščamo vas, da bo nova verzija aplikacije Silvester Pelias na voljo dne 19. 1. 2018, in ne 17. 1. 2018, kot je bilo objavljeno dne 10. 1. 2018. Za pripravo obračuna DDD-DDD se za leto 2017 uporablja obstoječa verzija programa Silvester Fineus.


Za davčno leto 2018

Za pripravo in oddajo obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD, ki se nanašajo na davčna obdobja od 1. 1. 2018 dalje, je v pripravi nova programska podpora, ki bo na voljo na eDavkih predvidoma konec januarja 2018. Za davčno leto 2018 oddaja obračunov z uporabo aplikacij Silvester Pelias in Silvester Fineus ne bo več možna.


Kako oddati obračun DDD-DDD (Doh-Dej) in Dod-DDPO za davčno obdobje 2017 si lahko pogledate v videu ali pa odgovor na vprašanje poiščete med pogostimi vprašanji.


Tehnična podpora eDavki.