Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 22.1.2018 14:29:25
Veljavnost do: 22.2.2018 0:00:00

ODMERA NUSZ ZA LETO 2018

Finančna uprava RS začenja s pripravami na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2018. Zavezanci morate občino, na katerem območju leži vaša nepremičnina, seznaniti s spremembami (lastništva, neposrednega uporabnika, podatkov o nepremičnini…). Le tako bo občina lahko davčnemu organu posredovala prave podatke za odmero NUSZ, čemur bo sledila pravilna odmera NUSZ. Več informacij o NUSZ najdete na spletni strani FURS.