Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 30.1.2018 14:15:06
Veljavnost do: 13.3.2018 0:00:00

Spremembe REK obrazcev

Obveščamo vas, da  smo na podlagi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu pripravili sheme REK obrazcev, ki se bodo uporabljale od 1. aprila dalje, in sicer po posameznih vrstah dohodkov. Pojasnilo v zvezi z novostmi na REK obrazcih je objavljeno na spletnih straneh FURS.


Dopolnjeno funkcionalnost na REK obrazcih bo na sistemu BETA eDavki možno testirati predvidoma od četrtka, 22.3.2018, naprej.

 

Kontirani obrazci s spremembami


XSD shema s spremembami na REK obrazcih