Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 7. 06. 2018 10:54:00
Veljavnost do: 31. 07. 2018 00:00:00

Možne motnje pri oddaji obračunov (REK, PNiPD, OPSV, ODO-1, ODKD) po 8. 6. 2018

FURS postopno od 8. 6. 2018 uvaja spremenjen sistem knjiženja popravkov po sistemu razlik za obračune prispevkov za socialno varnost in obračune davčnih odtegljajev (REK, PNiPD, OPSV, ODO-1, ODKD).

Oddajanje popravkov obračunov se za zavezance ne spreminja. Spremembe knjiženja se zgodijo v zaledju, je pa v času uvajanja lahko nekoliko moteno redno knjiženje terjatev in s tem prikaz stanja terjatev in obveznosti na eKartici zavezanca.


Način knjiženja popravkov obračunov se spreminja tako, da se evidentira samo razlika zneska glede na predhodno predloženi obračun. Storno predhodnega obračuna ob vložitvi  popravka obračuna se ukinja.

Zagotovljena bo pravilna določitev zapadlosti razlike obračuna glede na to ali gre za povečanje ali zmanjšanje terjatve po predhodnem obračunu. 

Obračun za isto obdobje se zaradi vloženih popravkov  na eKartici  zavezanca lahko prikaže  večkrat, vsakokrat v višini razlike med predhodnim in popravljenim obračunom.


Hvala za razumevanje.