***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 4.2.2008 15:52:02
Veljavnost do: 31.3.2008 0:00:00

Dopolnjena verzija programa SILVESTER

Dopolnjena verzija programa Silvester

 

 Obračun za davek od dohodka pravnih oseb in obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti sta dopolnjena s prilogama, ki se nanašata na uveljavljanje regijskih olajšav, pri dohodku iz dejavnosti pa so dopolnjene tudi priloge 11, 13, 13a in 14 v skladu z novimi spremembami obrazca obračuna.

 

 

Silvester Pelias:

 

Obveščamo vas, da je vpis podatka pod zap. št. 15.2 obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) blokiran. Znesek, ki bi ga v skladu z metodologijo morali vpisali pod to zap. št. vključite v podatek pod zap. št. 11.4 obračuna DDPO.

 

V predpisanem obrazcu DDPO je navedena zaporedna številka določena za izkazovanje zneska zmanjšanja davčne osnove ob porabi ali odpravi že obdavčenih dolgoročnih rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine, ki so bile ob prehodu na nov način računovodenja oblikovane v breme prenesenega poslovnega izida in niso zmanjševale davčne osnove (v skladu z 98. členom v povezavi s 14. členom ZDDPO-2 oziroma 11.a členom ZDDPO-1).

 

Ker se navedeno zmanjšanje davčne osnove lahko uveljavlja ne glede na višino davčne osnove (torej tudi na račun povečanja davčne izgube), v okviru zaporedne številke 15 pa se davčna osnova lahko zmanjšuje največ do višine davčne osnove, bi to pri določenih zavezancih lahko pomenilo, da zmanjšanja davčne osnove pod zaporedno številko 15.2 ne bi mogli v celoti uveljaviti. Zato se zaporedna številka 15.2 ne izpolnjuje, temveč se znesek zmanjšanja davčne osnove ob porabi ali odpravi navedenih rezervacij vpiše pod zaporedno številko 11.4 (pod katero se izkaže tudi zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak).

 

Silvester Fineus:

 

Obveščamo vas, da je vpis podatka pod zap. št. 15.1 davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DOHDEJ) blokiran. Znesek, ki bi ga v skladu z metodologijo morali vpisali pod to zap. št. vključite v podatek pod zap. št. 11.4 obračuna DOHDEJ.

 

V predpisanem obrazcu DOHDEJ je navedena zaporedna številka določena za izkazovanje zneska zmanjšanja davčne osnove ob porabi ali odpravi že obdavčenih dolgoročnih rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine, ki so bile ob prehodu na nov način računovodenja oblikovane v breme prenesenega poslovnega izida in niso zmanjševale davčne osnove (v skladu z 98. členom v povezavi s 14. členom ZDDPO-2 oziroma 11.a členom ZDDPO-1).

 

Ker se navedeno zmanjšanje davčne osnove lahko uveljavlja ne glede na višino davčne osnove (torej tudi na račun povečanja davčne izgube), v okviru zaporedne številke 15 pa se davčna osnova lahko zmanjšuje največ do višine davčne osnove, bi to pri določenih zavezancih lahko pomenilo, da zmanjšanja davčne osnove pod zaporedno številko 15.1 ne bi mogli v celoti uveljaviti. Zato se zaporedna številka 15.1 ne izpolnjuje, temveč se znesek zmanjšanja davčne osnove ob porabi ali odpravi navedenih rezervacij vpiše pod zaporedno številko 11.4 (pod katero se izkaže tudi zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak).