***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 4.11.2008 13:12:13
Veljavnost do: 1.12.2008 0:00:00

Spremembe na PODO obrazcih in nove kritične napake

Z nadgradnjo sistema eDavki smo vpeljali nove kontrole. Beležimo pogosto napako: Analitični zapis: »Vsa polja v vrsti 1 morajo biti izpolnjena«! Rešitev napake je, da zbrišete vrstico <podo:A101S>0.00</podo:A101S>

(v analitičnem zapisu) če je ta 0.

 

0.00 (to vrstico je potrebno izbrisati)

 

Obrazec:

Vrsta dohodka:

Opis:

Opozorilo o napaki:

Velja od:

REK-1

 

 

 

 

 

1095

Nevnosno polje 108 - bonitete postane vnosno

 

3.11.2008

 

1098

Nevnosno polje 108 - bonitete postane vnosno

 

3.11.2008

 

1124

Pri izbrani doh.vd v polju A051, mora biti v polju A052 vrednost 0.

V kolikor je izbrana vrsta dohodninskega dohodka (A051) in vpisan bruto dohodek (A052), mora biti vrednost bruto dohodka enaka 0

3.11.2008

REK-2

 

 

 

 

 

1513

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1602

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1603

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1701

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1702

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1750

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1751

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1801

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1802

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1804

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1808

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1809

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1810

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1901

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1902

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1903

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1904

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1905

107 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '107' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1920

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

 

1921

101 = vsota polj A052 iz individualnih REK

Vrednost polja '101' na zbirnem obrazcu mora biti enaka vsoti polj 'A052'.

3.11.2008

Vse zavezance, ki oddajate xml datoteke, pripravljene v različnih aplikacijah prosimo, da pred oddajo preverite xml datoteko, da ne vsebuje praznih tagov ali siva polja na obrazcu. Sistem namreč v primeru prisotnosti omenjenih polj javi kritično vsebinsko napako, posledično pa je oddaja takega dokumenta nemogoča.

 

Rešitev: Problematično polje je treba odstranit iz vseh individualnih zapisov v XML datoteki.