***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 14.11.2008 14:29:16
Veljavnost do: 1.1.2009 0:00:00

Aktivnosti na obrazcih PODO

Objavljamo seznam aktivnosti oz. napak katere bomo do konca meseca decembra 2008 implementirali na sistemu eDavki:  

 

·          Sistemu eDavki bosta pri REK obrazcih omogočeni še naslednji vrsti obračuna: V – popravek s povečanjem in R – obračun oddan skladno z 52. členom ZDavP-2.

 

·          Sistem eDavki še ne omogoča oddaje REK obrazca v primerih, ko gredo poleg prispevka za PIZ, v breme delodajalca tudi prispevki za ZZ in starševsko varstvo.

 

·          Pri uvozu xml datoteke, se pojavljajo odvečna opozorila o spremembi stopenj. Npr: Vrednost pred izpolnjenega polja '605 račun' se je spremenila.

 

·          Z dnem 1.1.2009 bo REK-1b z vrsto dohodka 1062 ukinjen.  

 

·          Z dnem 1.1.2009 bo uvedena nova vrsta dohodka 1070 - Plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje za begunce na REK-1b.

 

·          Z dnem 1.1.2009 bo uvedena nova vrsta dohodka 1071 - Plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje za zavarovancev iz 22. tč. 15 (1). člena ZZVZZ na REK-1b.

 

·          Z dnem 1.1.2009 bo uvedena nova vrsta dohodka 1072 - Plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje - otroci do 18. l., ki niso zavarovani kot druž. člani na REK-1b. 

·          Uvedba notranjih in zunanjih pooblastil za obrazca OPSVZ in OPSVL. 
·          Priprava nove različice komponente za elektronsko podpisovanje za uporabnike OS Windows 98. 
·          Rok za oddajo REK obrazcev za zavezance, ki so prenehali se podaljša iz 120 dni na 365 dni.
·          REK-1 1001, 1091: Ko je polje A016 obkljukano (true) se zneski v poljih A082, A083 ne bi smeli izračunavati.
·          Pri izbiri države rezidentstva na analitičnem delu REK obrazca, manjkata državi Srbija (688) in Črna gora (499).
·          REK-1 1095, 1098: Polja A082O, A083O bi morala biti izračunljiva.